---

Technologie

Zajištění kvality

Kvalitu považujeme za nejdůležitější hodnotu produktu a podle toho k ní přistupujeme. Komplexnost dodržování kvality v celém rozsahu výrobní i obchodní činnosti zaručuje systém kvality podle ČSN EN ISO 9001, ten byl ve firmě zaveden již na přelomu milénia. Při výrobě dbáme na to, aby dopady nejen na životní prostředí, ale i energetickou náročnost byly co nejmenší, a proto jsme postupně do systému řízení implementovali i požadavky norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001.

Náš integrovaný systém je každoročně interně i externě auditován a jednou za 3 roky dochází k jeho kompletní recertifikaci.

Současně jsme hrdými držiteli certifikátu OEKO-TEX Standard 100 třídy I pro výrobkovou skupinu zdrhovadel a zdrhovadlových pásů.

Na vyžádání jsme schopni k dodanému zboží vystavit následující dokumenty:

ATEST

Atest je doklad, kterým potvrzujeme odběrateli, že vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům objednávky – včetně naměřených hodnot.

MATERIÁLOVÝ – TECHNICKÝ LIST

Obsahuje komplexní vyžádané hodnoty, jako jsou např. (pevnost, tažnost, pružnost, stálobarevnost, hořlavost, …), jež jsme schopni měřit v naší laboratoři.

DOKUMENTACE PPAP/ VDA2

Výstupem procesu PPAP/VDA 2 je kompletní dokumentace předkládaná zákazníkům společně s prvními vzorky. Na základě jejich předložení zákazník rozhodne o uvolnění dílu do sériové výroby.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Deklaruje, že dodaný materiál je v souladu s požadavky zákazníka a odpovídá požadovaným parametrům a kvalitě.
Na vyžádání - ZDARMA.

EXTERNÍ LABORATORNÍ TEST

Obsahuje požadované parametry, které vyžadují certifikované testování v akreditované laboratoři.
Tyto testy jsou účtovány podle tarifu laboratoře.

Většina těchto dokumentů je zpoplatněna.


Výzkum a vývoj

Stap, a. s. se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji, kde výzkumné a vývojové aktivity společnosti spočívají v návrhu a testování nových druhů tkaných stuh různých typů, především dle požadavků a technických nároků zákazníků. V poslední době probíhá také vývoj různých úprav vpichovaných a laminovaných netkaných textilií vedených ke zlepšení jejich mechanických vlastností především pro automobilový a stavební průmysl. Od roku 2013 úzce spolupracujeme s TU Liberec na vývoji nových výrobků, kde se využívají optická vlákna. Jeden projekt je již uzavřen, kde výsledkem projektu jsou výrobky pro aktivní bezpečnost a v současné době běží projekt na liniový osvit hlavně v nemocnicích a jiných budovách.

Dalšími projekty, které obsahují ocenitelný prvek novosti a překonávají technické nebo výzkumné nejistoty byly např. Maskáčové vzory pro různé armády, Nehořlavá vlákna do výrobků pro automotivee, Řízené kapacitní plánování v tkalcovnách, Snížení počtu přestřihů při výrobě zdrhovadlových pásů, Pigmentové barvení s vysokou stálobarevností a Pružné stuhy pro automobilový průmysl.

Společnost má vytvořenou organizační jednotku provozující činnosti výzkumu a vývoje, oddělení Výzkumu a vývoje (konstrukční, technologický a technický rozvoj) a spolupracuje při řešení projektů výzkumu a vývoje s následujícími výzkumnými institucemi:

 • University – TU Liberec
 • Výzkumné organizace – TZÚ Brno, VÚT Brno
 • Veřejné výzkumné organizace – Clutex

Vzorování

Každoročně rozšiřujeme naše portfolio produktů o nové druhy a vzory.
V případě, že jste v naší nabídce nenašli vhodný typ výrobku a máte zájem o zpracování vlastního návrhu, jsme připraveni Vám s tím pomoci.

Postup vzorování

1. fáze

Co nejpřesněji nám specifikujete požadovaný výrobek - zejména jaké parametry jsou pro Vás nejdůležitější (např. pevnost, šíře, tloušťka, materiál, ...), účel použití, předpokládaný odběr po vzorování, atd. U vzoru potřebujeme vědět jeho výšku, délku, mezeru mezi dvěma opakováními a mezery od krajů. Berte prosím, na vědomí, že minimální množství pro výrobu po vzorování je standardně 2.000 m, v případě etiket je to pak 300m, nebo 3.000 kusů.

2. fáze

Váš požadavek posoudíme a sdělíme Vám, zda jsme schopni požadovaný popruh vyrobit a jeho orientační cenu.

3. fáze

V případě souhlasu nám pošlete závaznou objednávku na vzorování, které je zpoplatněno 1000Kč bez DPH. Tento poplatek je v případě navazující objednávky vrácen. Vzorování trvá přibližně 4 týdny v závislosti na materiálu a vytíženosti výrobních kapacit.

4. fáze

Vzorek si otestujete a pokud je vše v pořádku, pošlete nám závaznou objednávku, kterou Vám obratem potvrdíme.


Výrobní procesy

Tkaní

Tkalcování probíhá výhradně na jehlových moderních tkalcovských stavech evropských firem Jakob Müller a Cometa.

Vyrábíme na 2 až 6ti chodých tkalcovských stavech v pracovních šířích od 4 mm do 300 mm.

Výroba netkaných textilií - vpichováním

 • Materiál
  • PP virgin, PP recyklát, GF recyklát, PAD
  • Poměry mísení – Vše v rozsahu 70%PP/30GF, nebo 30%PP/70%GF
 • Plošná hmotnost
  • 500 – 2500 g/m2
 • Šíře
  • Max. 3,5m v přířezech
  • Max. 5m v rolích
 • Výrobní proces netkaných textilií
  • Podávání vstupního materiálu
  • Mísení
  • Mykání
  • Vrstvení (křížový pokladač)
  • Vpichování
  • Podélné řezání
  • Příčné řezání

Laminace – Pásový lis

 • Laminované produkty jsou kompaktnější a lépe se s nimi manipuluje
 • Jsou ekonomičtějším řešením v případě nákladů na přepravu, skladování, emise, …
 • Mají lepší mechanické vlastnosti při následném zpracování
 • Pracovní šíře laminace max. 2m
 • Laminace je založena na působení tepla a tlaku

Tepelná tlaková zóna

Chladicí tlaková zóna

laminace – pásový lis

Barvení

Naše výrobky barvíme buď na barvících kontinuálními linkách, nebo vytahovacím způsobem (tlakově).

Formou mzdové práce barvíme i ostatní zboží našim zákazníkům, a to např. polyesterovou a bavlněnou přízi, nebo dámské punčochy.


Materiály

Bavlněné příze

Výrobky z bavlny se vyznačují průměrnou pevností a tažností cca 6 – 10%. Za mokra se pevnost i tažnost zvyšují. Mají vysokou navlhavost (24 -27%) Ve vyšších teplotách (120°C) žloutnou, při teplotě 200°C hnědnou. Vlivem slunečního záření žloutnou a ztrácejí na pevnosti. Ve vodě se nemění, odolávají slabým kyselinám. V horkých a koncentrovaných kyselinách se rozkládají. Neodolávají působení mikroorganismů. Mají dobrou barvitelnost.

Lněné příze

Výrobky z lněných přízí jsou pevnější než z přízí bavlněných a mají menší tažnost cca 1%. Za mokra se tažnost zvyšuje. Mají vysokou navlhavost, až 30%. Výrobky nestárnou, ale dlouhodobým slunečním zářením ztrácí zvolna na pevnosti. Dobře odolávají alkáliím, organickým rozpouštědlům a slabým kyselinám. Rozkládají se v horkých a koncentrovaných kyselinách. Barvitelnost v porovnání s bavlnou je horší. Dobře se perou.

Viskóza

Výrobky z viskózových vláken vykazují vysokou navlhavost. Jejich pevnost se za mokra snižuje na cca polovinu. K nežádoucím vlastnostem patří mačkavost. Neodolávají působení mikroorganismů. Příznivě je hodnocen jejich omak a lesk. Výrobky se snadno barví, mají velmi dobrou stálost na světle a v praní.

Polyamidová vlákna

Výrobky mají vysokou odolnost proti oděru (10 x více než bavlna, 2x více než polyester). Mají mimořádnou pevnost a tažnost (25 – 30 %). Poměrná pevnost 700 – 800 mN tex. Navlhavost cca 4%. Snadno se perou a rychle schnou. Dobře odolávají nízkým i vysokým teplotám. Těžko se zapalují. Dlouhodobým působením slunečního světla žloutnou a ztrácí pevnost. Za normálních podmínek dobře odolávají chemikáliím. Výrobky jsou barvitelné v kuse. Mikroorganismy ani hmyz je nenapadají.

Polypropylenová vlákna

Výrobky z polypropylenových vláken mají příjemný omak a malou hmotnost. Jsou vysoce pevné a tažné. Poměrná pevnost: 400 – 550 mN tex. Navlhavost je minimální. Odolávají většině kyselin, zásad a rozpouštědel. Vlákna jsou barvitelná pouze ve hmotě. Nevýhodou je malá tepelná odolnost. Mikroorganismy ani hmyz je nenapadají. Nevyvolávají alergie, mají výborné hygienické vlastnosti.

Aramidová vlákna

Výrobky z aromatických uhlovodíků – Kevlar, Nomex, Twaron, apod. se vyznačují vysokou pevností a teplotní odolností. Barví se pouze ve hmotě a nabízí se v omezené škále barev.

Kevlar – vysokopevnostní vlákno pro speciální účely, jako jsou výztuže kabelů a lan.

Nomex – termostabilní vlákno, rozkládá se při vysoké teplotě (nad 400°C), aniž se roztaví.

Reflexní vlákno

Vetkává se do výrobků pro zvýšení viditelnosti a neméně pak bezpečnosti ve tmě.

Pryžová vlákna

Pryžová vlákna jsou kruhového průřezu. Vyznačují se vysokou tažností 700 – 900%. Této vlastnosti se využívá při výrobě vysoce pružných stuh. Výrobky jsou odolné vůči slunečnímu záření, olejům a kosmetickým přípravkům. Poškozují se při praní, obsahuje-li voda jen stopová množství mědi a manganu. Ve výrobcích se používají pryžová vlákna holá i opředená.

Metaloplastická vlákna

Metaloplastická vlákna vznikají řezáním oboustranné polyesterové fólie. Používají se vlákna hladká nebo ovíjená různými textilními vlákny. Používají se výhradně v kombinaci s jinými textilními materiály. Ve výrobku slouží jako ozdobný prvek.

Barevnice

Barevnice na vyžádání.

Barevnice bavlna
Barevnice bavlna
Barevnice polyamid
Barevnice polyamid
Barevnice polyester
Barevnice polyester
Barevnice polypropylen
Barevnice polypropylen

Speciální úpravy

Úprava vodoodpudivá (permanentní – povoluje se chemické čištění a praní 40°C)
Vodoodpudivá úprava současně v sobě zahrnuje úpravu oleofobní, nešpinivou. Zlepšuje odolnost textilie proti povětrnostním vlivům, má dobrou vzdušnou propustnost. Další doprovodnou vlastností je zvýšená oděru schopnost. Tato úprava je odolná chemickému čištění a šetrnému praní.

Úprava nehořlavá (permanentní – povoluje se chemické čištění a praní 40°C)
Polyesterové výrobky s touto úpravou vykazují sníženou hořlavost vyhovující normě TL1010 pro automobilový průmysl.

Úprava protiplísňová (vypratelná – povoluje se jen chemické čištění
Zabraňuje růstu plísní. Nejde o úpravu stálou, je určena spíše pro dlouhodobé skladování za nepříznivých podmínek.

Úprava antibakteriální I. (vypratelná – povoluje se jen chemické čištění)
Zabraňuje rozvoj kmenů bakterií. Nejde o úpravu stálou, je určena spíše pro dlouhodobé skladování za nepříznivých podmínek.

Úprava zabraňující růstu řas (vypratelná – povoluje se jen chemické čištění)
Nejde o úpravu stálou, je určena spíše pro dlouhodobé skladování za nepříznivých podmínek. Úpravu protiplísňovou, antibakteriální I. a úpravu zabraňující růstu řas lze libovolně kombinovat.

Úprava antibakteriální II. (permanentní – povoluje se chemické čištění a praní 40°C)
Tato úprava je určena pro výrobky dotýkající se lidské kůže. Zabraňuje rozvoji bakterií, rozkladu lidského potu apod.

Úprava zvyšující odolnost vůči UV záření (permanentní – povoluje se chemické čištění a praní 40°C)
Polyesterové zboží zpracované tímto způsobem má zvýšenou životnost cca o 30% při intenzivním působením UV paprsků oproti neupravenému materiálu.

Nános PVC filmu na rub výrobku
Po aplikaci je výrobek vodou nepropustný, odolává profouknutí silným větrem, v případě nánosu PVC filmu na zdrhovadlový pás, vykazuje ztížený chod jezdce. Využívá se hlavně pro extrémní podmínky, např. pro horolezce.

Úprava antistatická, měkčící (vypratelná – povoluje se jen chemické čištění)
V současné době na všechny zdrhovadlové pásy aplikujeme měkčící prostředky, které snižují koeficient tření mezi jednotlivými elementárními vlákny, což snižuje tvorbu elektrostatického náboje.

Speciální úpravy stuh

úprava/výrobková skupina etikety, krojovky hladké stuhy, izolační stuhy pasy, zdrhovadla popruhy pruženky
voduodpudivá
protihnilobná
protiplísňová
oleofobní
(nešpinivá)
antistatická
protiklíšťová
antiabrazivní
(oděruvzdorná)
baktericidní
(stříbrnými solemi)
snížená hořlavost
standardní
snížená hořlavost
permanentní
zvyšující odolnost
vůči UV záření
samolepící vrstva
(standardní, kaučuková,
speciální ABS)
PU zátěr

Sekání a práce ve mzdě

Nabízíme dělení popruhů ze syntetických materiálů na ultrazvukové sekačce na požadované délky včetně zatavení konců a vyseknutí děr o různých tvarech a průměrech.

Jsme schopni také ušít jednodušší hotové výrobky z popruhů a kovových komponentů.


Adjustace

Výrobky dodáváme v těchto adjustačních jednotkách:

 • kolo (zpravidla 25 m, 50 m nebo 100 m),
 • papírové a plastové cívky
 • igelitový pytel
 • zboží volně loženo do kartonu
 • popř. jinak dle požadavků zákazníka.

Adjustační jednotky mohou obsahovat přestřihy a označené chyby. Jejich počet je uveden v podnikové normě.


Pomocí souborů cookies nabízíme užitečné funkce a také měříme výkonnost, abychom mohli zlepšovat vaši zkušenost. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ poskytnete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vybrané“ poskytnete souhlas s použitím pouze těch kategorií cookies, které jste si zvolili. Chcete vědět více? Přečtěte si informace týkající se souborů cookie.

Více informací


Nezbytné

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, abyste mohli používat nejdůležitější funkce a bez potíží se pohybovat po webu. Sem patří nezbytné funkce týkající se bezpečnosti a dostupnosti údajů a také předvoleb, kterými vybíráte například rozhraní a jazyk pro překladač.

Výkon

Soubory cookie, které měří, jak jsou naše stránky používány. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat naši webovou stránku i služby. Prostřednictvím těchto souborů cookie například měříme, jak často se uživatelé vrací na stránky a které funkce využívají.

Komfort

S těmito soubory cookie webová stránka vylepšuje své funkce a přizpůsobuje se potřebám uživatelů. Například si pamatuje, které stránky jste navštívili, a podle toho pak pro vás přizpůsobuje prostředí.