---
Historie výroby stuh ve Šluknovském výběžku

Historie výroby stuh ve Šluknovském výběžku

Nejstarší stuhárna ve výběžku byla firma Josefa Schorische, založena roku 1803. V roce 1924 se spojila s firmou Josefa Staudeho a obě firmy úzce spolupracovaly. Výroba byla zaměřena na výrobu tkaniček k botám, stuhové zboží pro obuvnický průmysl a konfekční průmysl. Obě firmy též zavedly výrobu zdrhovadel. Firmy sídlily ve Velkém Šenově na místě, kde je nyní STAP a. s, provoz 2.

V roce 1840 byla ve Vilémově založena firma Franz Josef Richter. Pobočný závod měla ve Vídni. Úspěšná firma se specializovala na výrobu popruhů, hladkých stuh a později i zdrhovadel. Na sklonku 19. století došlo k rozšíření podniku o mechanickou tkalcovnu. Firma měla i svou vlastní barevnu. V letech 1957 – 1965 se budovy, již pod jménem n. p. STAP, zrekonstruovaly a jejich podoba je téměř shodná se současností. Jedná se o STAP a.s., provozy 1, 5 a 6.

Firma Petters a Kumpf byla založena v roce 1902. Společníci Josef Emanuel Petters, který byl zároveň majitelem místního bělidla, a Heinrich Kumpf ze Starých Křečan, který pracoval předtím jako dílovedoucí v jiné vilémovské tkalcovně F. J. Richter. Heinrich Kumpf, byl považován za velkého odborníka v oboru stuhařství, dokonce byl vedoucím odboru Federace německého průmyslu se sídlem v Teplicích. Do nedávna se jednalo o STAP a.s. Provoz 4.

Historie firmy

Umění českých tkalců vyniklo zejména ve speciálním odvětví textilního průmyslu při tkané výrobě stuh a úzkých textilií. Tomuto tkalcovskému řemeslu se nejvíce dařilo v severních, pohraničních oblastech českých zemí, kde docházelo k přirozenému propojení původních generací zkušených německých a českých tkalců.

V tomto období – 20. a 30. letech 19. století – se postupně z malých soukromých dílen začaly spojováním vytvářet velké firmy. Základní výrobní sortiment tehdy tvořily tradiční prvky lidové kultury zhmotněné do podoby žakárských zdobících stuh. Postupně se tento sortiment výroby rozšiřoval o široké spektrum hladkých a adjustačních stuh včetně popruhů a prýmků. V této výrobní skladbě bylo v podstatě pokračováno až do období kolem roku 1948, ve kterém vznikla spojením několika samostatných subjektů firma STAP.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací