---

Podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb.

Stap a.s. v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., (dále jen Zákon) informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.
(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171)

Přínosem Zákona pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista apod.
Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Co je možné v souladu se Zákonem oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností,

 • které má znaky trestného činu
 • nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • nebo porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

Jak podat oznámení

 • písemně na e-mailovou schránku oznameni@stap.cz
 • telefonicky: +420 732 592 672 od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hod.
 • písemně na adresu: Stap a.s., Vilémov 103, 407 80 Vilémov u Šluknova – obálka musí být označena: K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY - NEOTVÍRAT;
 • osobně (po dohodě s příslušnou osobou)
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti

Oznamovatel

STAP a.s. má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení.

STAP a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou je Bc. Ivana Zemanová.

Kontakt:

oznameni@stap.cz, tel. +420 732 592 672 od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00 hod.
STAP a.s., Vilémov 103, 407 80 Vilémov u Šluknova

Proces vyřízení oznámení

 • Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 • Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 • Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 • Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 • Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 • Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

 • Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Pomocí souborů cookies nabízíme užitečné funkce a také měříme výkonnost, abychom mohli zlepšovat vaši zkušenost. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ poskytnete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vybrané“ poskytnete souhlas s použitím pouze těch kategorií cookies, které jste si zvolili. Chcete vědět více? Přečtěte si informace týkající se souborů cookie.

Více informací


Nezbytné

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, abyste mohli používat nejdůležitější funkce a bez potíží se pohybovat po webu. Sem patří nezbytné funkce týkající se bezpečnosti a dostupnosti údajů a také předvoleb, kterými vybíráte například rozhraní a jazyk pro překladač.

Výkon

Soubory cookie, které měří, jak jsou naše stránky používány. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat naši webovou stránku i služby. Prostřednictvím těchto souborů cookie například měříme, jak často se uživatelé vrací na stránky a které funkce využívají.

Komfort

S těmito soubory cookie webová stránka vylepšuje své funkce a přizpůsobuje se potřebám uživatelů. Například si pamatuje, které stránky jste navštívili, a podle toho pak pro vás přizpůsobuje prostředí.