Stap
výrobce stuhařských výrobků a zdrhovadel

O nás

V současné době patří naše společnost se svými 280 zaměstnanci mezi největší evropské výrobce elastických, neelastických stuhařských výrobků a zdrhovadel. Vyrábíme na nejmodernějších stavech firmy Jakob Müller ve 2 závodech, a to ve Vilémově, kde je současně sídlo společnosti, a ve Velkém Šenově. Celková kapacita výroby je přes 200 mil. metrů za rok.

Akciová společnost STAP je certifikována společností CQS podle norem řady ISO 9001 a ISO 14001. V systému managementu kvality je uplatňován procesní přístup, který je jedním ze základních principů těchto norem. Veškeré procesy jsou cíleně orientovány na zvyšování spokojenosti zákazníků plněním jejich požadavků. V současné době se snažíme začlenit do procesů i požadavky normy ISO/TS 16949 s cílem dosažení této certifikace v brzké době.

Mezi naše klienty patří zejména firmy v automobilovém, elektrotechnickém, stavebním, oděvním a obuvnickém průmyslu, zdravotnictví a velkoobchody textilní galanterie. V současné době jsme jedna z posledních firem v Evropě, vyrábějící klasické žakarové stuhy, určené zejména pro lidové kroje, či jiné dekorativní účely.
Naše výrobky prodáváme do celé Evropské unie a ostatních evropských států, dále pak do USA, jižní Ameriky, Japonska a Ruska.

Společnost STAP a.s. realizuje projekt Úsporná opatření ve společnosti STAP a.s. – Vilémov (CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003136), jehož cílem je zvýšit energetickou účinnost společnosti. Konkrétně se jedná o výměnu tlakového barvicího aparátu pro barvení textilních materiálů za modernější a energeticky úspornější, který povede k energetické úspoře společnosti. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

Historie firmy

Umění českých tkalců vyniklo zejména ve speciálním odvětví textilního průmyslu při tkané výrobě stuh a úzkých textilií. Tomuto tkalcovskému řemeslu se nejvíce dařilo v severních, pohraničních oblastech českých zemí, kde docházelo k přirozenému propojení původních generací zkušených německých a českých tkalců.

V tomto období – 20. a 30. letech 19. století – se postupně z malých soukromých dílen začaly spojováním vytvářet velké firmy. Základní výrobní sortiment tehdy tvořily tradiční prvky lidové kultury zhmotněné do podoby žakárských zdobících stuh. Postupně se tento sortiment výroby rozšiřoval o široké spektrum hladkých a adjustačních stuh včetně popruhů a prýmků. V této výrobní skladbě bylo v podstatě pokračováno až do období kolem roku 1948, ve kterém vznikla spojením několika samostatných subjektů firma STAP.

 

 

STAP a.s. | Vilémov u Šluknova | Česká republika
tel.: +420 412 315 500 | fax: +420 412 315 505
e-mail: i n f o @ s t a p . c z